La clau de la cohesió i l’eficiència

Moltes empreses realitzen projectes de millora del clima laboral o de millora de processos de forma independent. L’èxit d’aquestes iniciatives és limitat perquè l’enfocament és parcial.

L’estil de la teva organització és l’adequat?

Qualsevol persona té un estil propi, li agradi o no, a l’hora d’interaccionar amb d’altres. Amb les organitzacions passa el mateix: les persones que les integren tenen un estil propi de relacionar-se entre sí i amb gent de fora de l’organització.

La pregunta clau

La planificació i el control són els elements característics de la gestió actual. Tanmateix, els resultats d’aquest tipus de gestió generen dubtes sobre la seva efectivitat i planteja la conveniència d’enfocaments alternatius.