|

Política de Privacitat i Cookies

Aquesta Política de Privacitat i de Cookies regula els tractaments de dades de caràcter personal duts a terme com a conseqüència de l’accés i ús de la pàgina web www.kuragu.com (d’ara endavant, “la web”) del qual és titular KURAGU (Modest Garcia Lausín) , amb NIF: 43697999T i domicili a: Passeig Mare de Déu del Coll, 22. 08023 Barcelona. Així mateix, aquesta Política informa sobre les Cookies utilitzades a la web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’ús del web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’usuari”) i implica el coneixement i l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat. L’usuari ha de llegir atentament aquesta Política de Privadesa en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que aquesta pot patir modificacions.

RECOLLIDA, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS A LA WEB
En base al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem que per fer ús alguns dels serveis que els ofereix la nostra web, pot ser necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal que seran incorporades a fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d’abril de 2016, les normes de les quals seran de compliment obligat a partir de maig de 2018, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), informem que el responsable del tractament de les dades és KURAGU amb domicili social a: Passeig Mare de Déu del Coll, 22. 08023 Barcelona.

Amb caràcter general, les dades recollides seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis oferts a través del web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb KURAGU com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l’usuari realitzi mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquelles que ens faciliti a través dels formularis que en cada moment contingui la pàgina a través dels correus electrònics que l’usuari dirigeixi a les adreces de correu electrònic identificades a la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent.

Tots els camps que apareixen assenyalats com a obligatoris en qualsevol dels formularis hauran de ser emplenats necessàriament, de manera que l’omissió d’algun pot comportar la impossibilitat que puguem atendre la vostra sol·licitud o prestar-li els serveis corresponents.

Adicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se’n sol·liciti el consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En cas que no estigui d’acord amb aquests tractaments addicionals, marqueu o desmarqueu la casella destinada a aquest efecte segons correspongui.

COMUNICACIONS O CESSIONS DE DADES
Les dades recollides a la pàgina web www.kuragu.com únicament seran comunicades a altres empreses per al desenvolupament, manteniment i control de la relació jurídica que s’estableixi o quan hi hagi autorització legal per fer-ho.

L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractades o cedides les dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Fora dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, KURAGU no comunicarà les dades personals dels Usuaris a cap altre tercer, excepte quan se n’obtingui el consentiment previ per fer-ho en la forma legalment exigida.

EXACTITUD, ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS DELS USUARIS
En enviar-nos les vostres dades a través dels formularis previstos o mitjançant correu electrònic a les bústies corresponents, l’Usuari declara que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces, així com que és major de 18 anys. Els serveis de la web no estan dirigits a menors de 18 anys per la qual cosa no tenim previst consentiment patern en cap cas. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir permanentment actualitzades totes les vostres dades personals.

KURAGU conservarà les dades personals mentre calgui per prestar els serveis o atendre les sol·licituds dels Usuaris i, en tot cas, pels períodes legalment previstos per a cada cas.

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ I OPOSICIÓ
Els usuaris podran oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la prestació de serveis oferts a la web i al seu ús per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació de l’especificada.

Els usuaris queden degudament informats i per tant podran exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, així com revocar-ne el consentiment o exercir el dret a l’oblit en els termes previstos legalment, dirigint-se a la següent adreça electrònica: info@kuragu.com  o la següent adreça postal: Passeig Mare de Déu del Coll, 22. 08023 Barcelona, i acompanyant còpia del document que acrediti la seva identitat.

COMUNICACIONS COMERCIALS
En els casos en què l’Usuari hagi atorgat el seu consentiment a rebre comunicacions comercials, KURAGU podrà remetre als Usuaris informació comercial o publicitària per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), sigui de caràcter general o adaptada a les seves característiques personals, sobre els seus productes i serveis, incloent-hi la participació en sorteigs, esdeveniments i enquestes de satisfacció.

En qualsevol cas, l’Usuari podrà oposar-se a la remissió de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes a l’apartat anterior o usant els mitjans específics que es reconeguin a les mateixes comunicacions comercials que se li dirigeixin.

LLOCS ENLLAÇATS
La web pot contenir enllaços amb altres llocs web aliens a KURAGU, de manera que no podem garantir ni respondre del tractament de les dades personals que l’usuari proporcioni en aquests llocs web. En conseqüència, us recomanem que reviseu les polítiques de privadesa d’aquests llocs.

POLÍTICA DE COOKIES
KURAGU en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI). Text consolidat a data 10 de maig de 2014 (Articles 2 en relació amb la definició de l’Annex a), 22.2, 37, 38.4 g), 38.3 i)) informa sobre la Política de cookies del seu lloc web a través dels següents paràgrafs. Per a més informació sobre aquesta política o d’altres de la web: info@kuragu.com.

QUÈ SÓN LES COOKIES?
Una cookie és un fitxer que es descarrega i s’emmagatzema a l’equip de l’usuari en accedir a determinades pàgines web, per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es realitza des d’aquest equip. Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant avantatges per a la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingueu en compte que les cookies no poden danyar el vostre equip i que a canvi el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

BLOQUEIG O DESHABILITACIÓ DE COOKIES
L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar el registre de les dades facilitades per les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador el plug-in de navegador disponible a través del següent enllaç

Proporcionem a més els següents enllaços en relació amb el bloqueig o deshabilitat de les cookies als diferents navegadors:

Informació sobre Firefox

Informació sobre Explorer

Informació sobre Safari

Informació sobre Opera

Informació sobre Google

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en la nostra web.
Per a més informació consulta la Política de Privacitat.