|

Blog

La pregunta clau

Introducció

La planificació i el control són els elements característics de la gestió actual. Tanmateix, els resultats d’aquest tipus de gestió generen dubtes sobre la seva efectivitat i planteja la conveniència d’enfocaments alternatius.

 

El problema

Definir objectius estratègics a 3-5 anys, planificar les actuacions a realitzar per al seu assoliment i monitoritzar constantment la seva evolució per tal de realitzar accions correctives quan calgui. La planificació i el control són, doncs, els elements característics del tipus de gestió empresarial actual.

En aquest marc, les empreses són conscients de la importància de la motivació i la creativitat de les persones a l’hora d’assolir els resultats establerts. En conseqüència, dissenyen actuacions per tal de millorar el nivell de motivació i creativitat dels seus treballadors.

Si es considera la situació amb una certa perspectiva, s’observa que, malgrat els esforços per planificar i controlar, no s’assoleixen els objectius previstos i moltes persones acaben desmotivades pel camí. Davant d’aquesta situació, la majoria d’empreses intenten planificar millor i controlar més, fet que impacta negativament tant en la motivació com en la creativitat

La pregunta a la que respon aquest tipus d’actuació sembla ser “com podem planificar i controlar millor?”

 

La proposta

Diuen que la pregunta correcta és part de la resposta. Existeix una pregunta alternativa a l’anterior: “com podem estructurar les nostres organitzacions per tal que es motivin soles i millorin la capacitat d’assolir els objectius establerts”

“Estructurar” inclou no només l’organització, l’estructura organitzativa, sinó els processos de comunicació entre persones i els d’adaptació i millora davant del canvi constant que caracteritza l’entorn empresarial.

De la mateixa manera que identificar i eliminar obstacles en la creació del flux de valor augmenta l’eficiència dels processos de negoci, identificar i eliminar els obstacles en el desenvolupament professional de persones i equips  augmenta la seva responsabilitat i capacitat contribució a l’hora d’assolir els objectius de l’organització.

Per fer-ho possible, cal alinear les persones respecte uns valors i una visió del negoci compartits. És habitual que diferents persones dins l’organització tinguin visions diferents sobre el negoci. Aquest fet, amb una bona gestió de la comunicació interpersonal,  pot ser el punt de partida per crear i enriquir enriquir la visió compartida i -alhora- millorar els vincles entre persones. Aquesta visió del negoci pot incloure una visió més estratègica com més operativa, vinculada a tot allò que es pot millorar als processos de negoci i amb les competències a desenvolupar.

Estructurar aquests tres elements (l’assoliment de visions de negoci compartides, la comunicació mútuament enriquidora i el desenvolupament endreçat de competències) és la clau de la transformació dels negocis des de la part humana.

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en la nostra web.
Per a més informació consulta la Política de Privacitat.