Blog

La pregunta clau

La planificació i el control són els elements característics de la gestió actual. Tanmateix, els resultats d’aquest tipus de gestió generen dubtes sobre la seva efectivitat i planteja la conveniència d’enfocaments alternatius.

Llegir més »

L’estil de la teva organització és l’adequat?

Qualsevol persona té un estil propi, li agradi o no, a l’hora d’interaccionar amb d’altres. Amb les organitzacions passa el mateix: les persones que les integren tenen un estil propi de relacionar-se entre sí i amb gent de fora de l’organització. Aquest “estil organitzatiu” condiciona en gran mesura l’èxit de les interaccions i de l’organització. Aquest fet és especialment evident en àrees com les vendes, el servei tècnic o el servei d’atenció a l’usuari.

Llegir més »