COM HO FEM? / introducció

COM HO FEM?
/ introducció
Alineem persones. Construim confiança. Desenvolupem competències.

Kuragu centra la seva intervenció en tres aspectes clau per assolir objectius: alinear les persones, fomentar la confiança mútua i desenvolupar competències clau.

Estructurar la comunicació per construir confiança:

Procedimentar la presa de decisions, seguiment i coordinació.

Enriquir el feedback i facilitar la resolució de conflictes.

Endreçar el desenvolupament
de competències per augmentar l’agilitat:

Planificar i acompanyar la capacitació de persones i equips.

Avaluar l’impacte en comportaments i resultats.

Construir visions compartides per alinear persones i organització:

Aprofundir en valors i comportaments.

Compartir els reptes del negoci i competències a desenvolupar.

Estructurar la comunicació per construir confiança:

Procedimentar la presa de decisions, seguiment i coordinació.

Enriquir el feedback i facilitar la resolució de conflictes.

Endreçar el desenvolupament
de competències per augmentar l’agilitat:

Planificar i acompanyar la capacitació de persones i equips.

Avaluar l’impacte en comportaments i resultats.

Construir visions compartides per alinear persones i organització:

Aprofundir en valors i comportaments.

Compartir els reptes del negoci i competències a desenvolupar.

Com canviar la dinàmica actual?

La implementació del model pot anar precedida d’una avaluació de l’estat actual de l’organització i/o d’un programa formatiu en la metodologia de desenvolupament de Kuragu.

Alineem les habilitats i comportaments amb els objectius de l’empresa.