COM HO FEM? / formació

COM HO FEM?
/ formació

Formació

El programa formatiu consta de 3 sessions de 2h on es tracten els diferents eixos de transformació.

Sessió 1

Estructurar la comunicació per construir confiança

Procedimentar la presa de decisions, seguiment i coordinació.

Enriquir el feedback i facilitar la resolució de conflictes.

Integració a nivell individual i d’equip.

Sessió 2

Construir visions compartides per alinear persones i organització

Aprofundir en valors i comportaments.

Compartir els reptes del negoci i les competències a desenvolupar.

Integració a nivell individual i d’equip.

Sessió 3

Endreçar el desenvolupament de competències per augmentar l’agilitat

Planificar i acompanyant les accions de capacitació.

Avaluar l’impacte en comportaments i resultats.

Integració a nivell individual i d’equip.

Oferim respostes efectives a complexos problemes de negoci.

Proporcionem enfocaments innovadors i reeixits en les diferents interaccions consultives amb el client.

Reforcem i incrementem cada dia als nostres clients les seves experiències i coneixements a través de la formació i l’acció en projectes i iniciatives internes.

Disposem d’un mètode propi de desenvolupament de competències que es basa en la construcció d’una visió compartida per les persones que integren l’organització i en el desenvolupament de capacitats comunicatives enriquidores a nivell personal i col·lectiu, d’una forma coherent amb la vida tant privada com professional.

Construïm sistemes de coneixements innovadors, on es generen noves oportunitats que permeten anticipar-se, comprenent les necessitats i proporcionant solucions pràctiques i efectives.

L’epicentre de KURAGU és el Desenvolupament Organitzacional, la gestió per competències i la innovació per a la millora del conjunt empresarial, econòmic i social cap a i per les Pimes.

LA NOSTRA VISIÓ: és la transformació de les organitzacions perquè siguin espais de desenvolupament i innovació. El mitjà per a aconseguir-lo és un mètode propi on apostem per les competències professionals i la comunicació interna.

LA NOSTRA MISIÓ: transformar les organitzacions i en conseqüència acompanyant al canvi progressivament a les persones que la integren. Fomentant entorns professionals adequats, enriquidors i amb identitat pròpia.

LA NOSTRA FINALITAT: trobar i treballar en solucions a un o més dels seus problemes de negoci o necessitats empresarials, que es sustenta en la innovació, l’experiència, el coneixement, les habilitats dels professionals, els mètodes i les eines.

Alineem les habilitats i comportaments amb els objectius de l’empresa.