|

Blog

Participació i manteniment d’actius

Què pensaríem d’una empresa que no tingués un programa de manteniment preventiu de les seves màquines o infraestructures i que es guiés pel “ja ho arreglarem quan s’espatlli”?

Màquines o infraestructures són inversions que cal amortitzar. Els plans de manteniment preventiu minimitzen els riscos vinculats al retorn de la inversió, ja que eviten que els actius deixin de funcionar en el moment menys oportú (nota: segons l’onzena llei d’Anderson, mai es trenca la peça de la que tenim recanvis). Més enllà del preventiu, el manteniment evolutiu permet adequar l’actiu a les necessitats canviants de l’empresa.

És habitual escoltar directius dient que les persones són l’actiu més important de la seva organització. Quin és, però, el tipus de manteniment que sovint s’aplica a les persones?

Si ens fixem en les xifres de burnout, sembla que la política de manteniment habitual és la del correctiu (arreglar l’actiu quan s’espatlli). Els plans de formació que no s’adeqüen a les necessitats es poden assimilar a programes de manteniment preventiu o evolutiu poc útils.

Fins que la intel·ligència artificial ens demostri el contrari, la voluntat de fer les coses és una de les principals diferències entre persones i màquines. La participació de les persones en allò que les afecta acostuma a ser la millor política de motivació de les persones, és a dir, de manteniment preventiu.  Si li afegim la possibilitat d’evolucionar les seves capacitats, el manteniment evolutiu, ens queda un pla de manteniment que fa goig.

Un possible augment de cost acostuma a ser l’excusa d’algunes empreses per no apostar pel manteniment preventiu. En el cas de la participació, la dificultat principal està en aprendre -tant per part dels comandaments com pels treballadors sense càrrec- a deixar anar polítiques de planificació i control massa rígides i evolucionar cap a un model de decisions distribuïdes.

Què pensaríem d’una empresa on els seus treballadors poguessin co-dissenyar el seu pla de formació per tal de maximitzar el seu desenvolupament i la seva aportació a l’organització?

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en la nostra web.
Per a més informació consulta la Política de Privacitat.