|

Blog

La clau de la cohesió i l’eficiència

Introducció

Moltes empreses realitzen projectes de millora del clima laboral o de millora de processos de forma independent. L’èxit d’aquestes iniciatives és limitat perquè l’enfocament és parcial.

 

El problema

Les activitats de team building tenen un abast limitat. Quan les mirem amb lupa, veiem que l’alegria i motivació inicial (post activitat) deriva en un cert escepticisme de forma més o menys ràpida.

Les iniciatives de millora d’eficiència, per altra banda, acostumen a quedar obsoletes ràpidament en un entorn de canvi accelerat.

El fet que la cohesió dels equips i l’eficiència dels processos es gestionin per separat deriva del fet que existeixen departaments específics (RH i operacions) no sempre ben coordinats.

 

La proposta

L’aprenentatge és la clau per millorar i mantenir la cohesió dels equips i l’eficiència dels processos.

Difícilment assolirem cap objectiu o serem creatius sense aprenentatge. Però no només del que es deriva de llegir llibres i articles, sinó de l’aprenentatge (i avaluació) compartits. Aquestes vivències compartides són clau per generar cohesió i és més probable que tinguin èxit, és a dir, que siguin el camí més ràpid cap a l’eficiència i l’assoliment de resultats.

La fórmula bàsica per a l’aprenentatge és prou coneguda en entorns de millora continua: és el cicle PDCA o cicle de Deming. Malgrat ser molt conegut, poques vegades s’aplica amb la disciplina necessària. Planificar: què vull aconseguir, quin problema vull solucionar? Com ho farem? Do: just do it! Check: quin impacte hem assolit? Act: què ha funcionat? Què no ha funcionat? Què hem de canviat la propera vegada?

Utilitzem cookies per oferir-te la millor experiència en la nostra web.
Per a més informació consulta la Política de Privacitat.