COM HO FEM? / comunicació

COM HO FEM?
/ comunicació

Estructurar la comunicació
interna per construir confiança.

La comunicació és la base de la confiança, del treball en equip i de la innovació.

El treball en aquest àmbit es materialitza en manuals de comunicació interna que inclouen els següents punts:

Procedimentar la presa de decisions, seguiment
i coordinació.

Fomentar la responsabilitat a partir de la participació de les persones en allò que les afecta.

Creació d’òrgans de seguiment eficients, minimitzant el temps dedicat a reunions.

Enriquir el feedback i facilitar la resolució de conflictes.

Establir procediments per resoldre conflictes.

Potenciar el feedback per tal de convertir-la en una eina de desenvolupament organitzatiu.

Potenciar la contribució personal i dels equips.

Facilitar la presa de consciència de l’estil comunicatiu propi i millorar-los mitjançant plans personalitzats.