COM HO FEM? / alineament

COM HO FEM?
/ alineament

Construir visions compartides per alinear persones i organització.

Alinear les persones facilita la visió compartida de les prioritats del negoci i les competències a desenvolupar.

El treball en aquest àmbit, a través de tallers adaptats a la cultura de cada organització, es tangibilitza en:

Aprofundir en valors i comportaments.

Definir els comportaments associats als valors de l’organització per assolir els seus objectius.

Compartir els reptes del negoci i les competències a desenvolupar.

Assolir un enteniment compartit del funcionament del negoci que faciliti l’entesa entre àrees i la priorització
de reptes.

Potenciar la contribució personal i dels equips.

Facilitar un enteniment més profund del funcionament de l’organització i de com actuar per millorar-ho.