COM HO FEM? / competències

COM HO FEM?
/ competències

Endreçar el desenvolupament de competències.

Planificar i monitoritzar les competències a desenvolupar
disminueix el temps necessari per adaptar-se al canvi
i l’obtenció dels beneficis derivats.

El treball en aquest àmbit, a través de tallers adaptats a la cultura de cada organització, es tangibilitza en:

Avaluar l’impacte en comportaments i resultats.

Dissenyar i implantar un quadre de comandament per
monitoritzar comportaments i resultats.

Planificar i acompanyant les accions de capacitació.

Dissenyar i planificar les accions de capacitació necessàries per desenvolupar les competències estratègiques.

Definir els comportaments i resultats esperats a partir de les competències a desenvolupar.

Potenciar la contribució personal i dels equips.

Definir el pla de carrera de les persones.