QUÈ FEM?

Kuragu millora la contribució de persones i equips en l’assoliment dels objectius empresarials.

Cada persona és única. Cada equip, també. Kuragu estructura el marc de relacions de persones i equips per tal d’alinear els seus talents amb els objectius de l’empresa.

Les empreses i les organitzacions transformen constantment la societat i condicionen la vida de les persones que les integren.

Kuragu ofereix un mètode per tal que persones i equips es relacionin de forma enriquidora i contribueixin a una transformació sana del seu entorn.

Creiem en la dignitat de cada persona i en la seva capacitat de contribuir de forma única a les empreses de les que formen part. Per coherència, el mètode Kuragu facilita reconèixer l’autenticitat pròpia i la de les persones de l’equip per tal de crear entorns aprenentatge mutu i contribució des de valors compartits.

Oferim respostes efectives a complexos problemes de negoci.

Proporcionem enfocaments innovadors i reeixits en les diferents interaccions consultives amb el client.

Reforcem i incrementem cada dia als nostres clients les seves experiències i coneixements a través de la formació i l’acció en projectes i iniciatives internes.

Disposem d’un mètode propi de desenvolupament de competències que es basa en la construcció d’una visió compartida per les persones que integren l’organització i en el desenvolupament de capacitats comunicatives enriquidores a nivell personal i col·lectiu, d’una forma coherent amb la vida tant privada com professional.

Construïm sistemes de coneixements innovadors, on es generen noves oportunitats que permeten anticipar-se, comprenent les necessitats i proporcionant solucions pràctiques i efectives.

L’epicentre de KURAGU és el Desenvolupament Organitzacional, la gestió per competències i la innovació per a la millora del conjunt empresarial, econòmic i social cap a i per les Pimes.

LA NOSTRA VISIÓ: és la transformació de les organitzacions perquè siguin espais de desenvolupament i innovació. El mitjà per a aconseguir-lo és un mètode propi on apostem per les competències professionals i la comunicació interna.

LA NOSTRA MISIÓ: transformar les organitzacions i en conseqüència acompanyant al canvi progressivament a les persones que la integren. Fomentant entorns professionals adequats, enriquidors i amb identitat pròpia.

LA NOSTRA FINALITAT: trobar i treballar en solucions a un o més dels seus problemes de negoci o necessitats empresarials, que es sustenta en la innovació, l’experiència, el coneixement, les habilitats dels professionals, els mètodes i les eines.

Treballem per a que no ens necessitis: alineem el comportament de les persones amb els objectius de l’empresa.